Perinteenkeruun työpaja

Perinteenkeruun työpajan avulla lapset ja nuoret pääsevät tutustumaan Kuopion Isänmaallisen Seuran stipendiaattien tekemään perinteenkeruutyöhön sekä pääsevät itse keräämään perinnettä omasta elinympäristöstään Pohjois-Savossa.

Työpajat kouluille

Työpajan materiaali on suunnattu Pohjois-Savon ala- ja yläkoululaisille. Materiaali on ladattavissa Kuopion kulttuurihistoriallisen museon. Työpajaa varten on tehty myös museolta lainattava materiaalipaketti. 

Työpajan tarkoituksena on innostaa lapsia ja nuoria oman paikkakuntansa ja perheensä historiaan sekä perinteisiin. Eri aihealueittain jaettujen tehtävien avulla koululaiset pääsevät tutkimaan ja pohtimaan perinnettä omassa elinpiirissään eri näkökulmista. Tarkoituksena on myös avata museotyötä ja saada koululaiset tutustumaan omaan kotiseutumuseoonsa ja sen toimintaan. 

Perinteenkeruun työpaja on toteutettu yhteistyössä Kuopion kulttuurihistoriallisen museon KUHMUn ja Kuopion Isänmaallisen Seuran kanssa, Suomen kulttuurirahaston Pohjois-Savon maakuntarahaston tuella.

Perinnettä keräämässä

Kuopion kulttuurihistoriallisen museon arkistossa on digitoitu Stipendiaattien repusta- näyttelynteon yhteydessä talvella 2012-2013 20 stipendiaattikertomusta vuosilta 1884-1961. Stipendiaattikertomukset sisältyvät osaksi Perinteenkeruun työpaja- pakettia ja ovat KUHMUn kotisivuilta vapaasti kaikkien luettavana. 

http://kulttuurihistoriallinenmuseo.kuopio.fi/tehtavat-ja-opetusmateriaalit